Vad vi gör

Brottsförebyggande

SAMsteget arbetar brottsförebyggande genom att fånga upp individen när denna ligger i gråzonen för att falla in i ett kriminellt samt destruktivt beteende. Genom en framtagen metodik och aktiviteter kan vi vägleda individen och då förebygga den destruktiva livsstilen. 

Avhopparverksamhet

SAMsteget arbetar med individer som vill lämna sin destruktiva, kriminella livsstil samt bryta med sitt kriminella nätverk. Genom att ge individen verktyg för att bryta sitt kriminella mönster, stöttande samtal och vägledning få individen att reflektera över sin livsstil. Vi erbjuder säkerhet vid behandlingen genom skyddsplacering för ett effektfullt arbete.

Coachning

SAMsteget arbetar subjektivt och individbaserat för att kartlägga vilka erfarenheter individen har med sig. Genom vägledning, aktiviteter samt föreläsningar kan det destruktiva mönster individen har brytas och skapa förutsättningar till att individen ska komma ut i sysselsättning.

Vår metod

SAMsteget arbetar med en unik metod som ligger till grunden för en individuell genomförandeplan för varje klient samt effektfull behandling. Utifrån en gedigen och noggrann kartläggning tas en individuell planering fram för att främja en prosocial utveckling.

SAMsteget

Stockholm

[email protected]

 

Tillsammans mot ett tryggare samhälle

Social