Om SAMsteget

Sedan starten har SAMsteget utvecklat verksamheten genom att fokusera på individens samt kundens behov och därefter förändrat sammansättningen av kompetenser stegvis samt verksamhetens funktioner för att uppnå verkliga resultat av insatsen. Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar inom utbildning, behandling, konsultation och operativa tjänster och kan tack vare våra olika tjänsteområden tillgodose de flesta behov.

Vi arbetar på uppdrag av samhällets instanser, bedriver projekt i syfte att skapa trygghet samt inkludering och bryta en destruktiv livsstil på nationell nivå samt skyddsplaceringar med behandling för avhoppare, säkerhet och andra skyddsinsatser. Vår personalgrupp består av ett professionellt team för att skapa ett effektfullt arbete.

  • För att skapa ett inkluderande och tryggt samhälle är det viktigt att satsa på den unga målgruppen, målgruppen är Sveriges framtid. En negativ trend av organiserad kriminalitet och känsla av utanförskap har växt sig allt starkare i det svenska samhället. Narkotikahandeln har ökat och vapen har blivit allt mer lätt tillgänglig.

 

  • För skapa förutsättningar och underlätta för den unge att ta steget att bryta sin destruktiva livsstil samt beteende mönster så behövs fungerande stöd från samhället samt metoder för att vägleda individen. Vi som arbetar på SAMsteget har spetskompetens inom området. Dels då vi forskat om kriminalitet och utanförskap, arbetat med målgruppen samt att vi själva växt upp i socioekonomiskt utsatta områden. Vi har därav en god insikt i den starkt rotade subkultur som präglar dessa områden.

  • Vårt arbete bygger på samverkan med samhällets instanser för att utföra arbetet på ett effektivt plan. Vi fungerar som den vertikala linjen för att knyta samman rätt instans för individen.

 

  • Ett stort mörkertal kvinnor lever i utanförskap, kriminalitet och har en destruktiv livsstil vi lägger därför ett stort fokus i arbetet och i kartläggningen av dem.

Vi som jobbar på SAMsteget

  • Vi på SAMstegets är väldigt engagerade och brinner för att ge stöd åt målgruppen unga. Med ett starkt nätverk har vi de resurser som krävs för ett effektfullt och värdefullt arbete. Vi som arbetar har en bred erfarenhet av hur en utförlig kartläggning och bedömning görs samt att arbeta med målgruppen vilket gör att vi kan möta deltagarens situation på ett effektivare plan. Alla medarbetare på SAMsteget har olika bakgrunder och yrkeslivserfarenheter då vi vill främja mångfald, jämlikhet samt jämställdhet som för våra medarbetare är ett väldigt viktiga perspektiv i arbetet med unga individer.

 

  • SAMstegets medarbetare har erfarenhet av att växa upp i socioekonomiskt utsatta områden och har en god kännedom om den starkt rotade subkulturen som präglar dessa områden, under den akademiska studietiden såg grundarna av föreningen en negativ samhällsutveckling och trend som växer sig allt starkare, därav bestämde sig grundarna för att ta fram en arbetsmetod för att arbeta med målgruppen då det råder brist på moderna metoder i arbetet med unga individer som lever i utanförskap och kriminalitet, unga i socioekonomiskt utsatta områden löper stor risk att hamna mellan stolarna. Metoden har utvecklats med hjälp av forskare samt verksamhetschefer inom kommun.

  • Vi har spetskompetens och fördjupade kunskaper inom socialt arbete, säkerhetsarbete, terapi samt coachning då vi har medarbetare som är akademiskt utbildade och har forskat inom området kriminalitet och känslan av utanförskap samt samhälleliga frågor vilket gör att SAMsteget kan bemöta de utmaningar som samhället förväntas få av oss. Vi har även medarbetare som har en gedigen bakgrund inom organisationsstruktur vilket gör att vi har en bred samlad kompetens.

 

  • SAMstegets medarbetare har bred erfarenhet av samtalspedagogik, MI utbildning, coachning, erfarenhet  av arbetslivet lokalt samt globalt samt goda kontakter i näringslivet och civilsamhället.

 

  • Med det goda kunskapsläget samt den brett utspridda kompetens som våra medarbetare innehar kan vi främja deltagarens utveckling, delaktighet samt re-integrering in i samhällslivet genom att skapa förutsättningar, vägleda samt motivera individen. Vi som arbetar har även en god kontakt med näringslivet vilket medför att deltagaren kan hitta en passande sysselsättning inom en effektiv tidsram samtidigt som fokus på ett förändringsarbete kan genomföras. Vi har även erfarenhet av att arbeta med resurssvaga individer. Genom att kartlägga deras kompetens kan en subjektiv bedömning göras i arbetet.

SAMsteget

Stockholm

[email protected]

 

Tillsammans mot ett tryggare samhälle

Social