Avhopparverksamhet

Vuxna

Avhopparinsats för vuxna individer som lever i kriminalitet. Insatsen vänder sig mot personer som vill lämna en kriminell gruppering, nätverk eller någon form av organiserad brottslighet eller att det föreligger föreligger en konkret eller latent hotbild.
Vi erbjuder omlokalisering med skyddat boende, klient coachning för att bryta en kriminell livsstil samt behandling mot missbruksproblematik.
Målet med insatsen är långsiktigt få in klienten i en långvarig sysselsättning samt drogfrihet för att få rätt förutsättningar till att bli en aktiv samhällsmedborgare.
Möjlighet för placering inom 24 timmar vid akuta placeringar.
En avhopparinsats görs alltid i samförstånd av Polisen eller BOPS

Vid en avhopparinsats så ser vi till att säkerheten runt individen samt orten placering sker är säker. Vi hjälper till med sekretessmarkering samt bistår med en box där post anländer.

insatsen och behandlingen är alltid individanpassad utifrån det individuella behovet.

Det som ingår:
Skyddat boende, egen lägenhet.
Skyddad ID vid behov.
Sekretessmarkering via skatteverket.
Brottsförebyggande behandling (SAMstegs-metoden).
terapi/ stödsamtal,
föreläsningar,
stöd i kontakt med myndighet.
Kontaktperson
Samordning av ärendet, överenskommelse sker i samråd med uppdragsgivare samt i enlighet med vårdplan.
Säkerhetssamordning av ärendet Dygnet-runt-tillgänglighet för klient samt beställare (Jour). Kris och traumabehandling
Utredning och bedömning av beroende enl. ADDIS/ADDIS-Ung
Stödsamtal med alkohol- och drogterapeut
Riskbedömning
Skyddshandledning till kontaktperson.
Säker transport
Drog- och alkoholtest
Utlåtanden inför överväganden och omprövningar
Återrapportering till uppdragsgivare kontinuerligt, (telefon, skriftliga rapporter, e-post, dokumentation)
stöd i ekonomisk planering och skuldsanering.
Psykolog(vid behov).
Stöd i att ordna körkort.
Vid god skötsamhet kan SAMsteget ge finansiellt stöd under processen för klienten att kunna utbilda sig.

Barn och Ungdom

Eftersom avhopparinsatsen vänder sig till vuxna så har SAMsteget tagit fram ett eget paket för barn & ungdomar som är i behov av stöd i att bryta ett kriminellt beteendemönster eller stöd i att sluta med en beroendeproblematik.
Här finns möjlighet till placering på träningslägenhet eller familjehem som kombineras med klient coachning och behandlingsarbete för den problematik som föreligger.

Brottsförebyggande behandling (SAMstegs-metoden).
terapi/ stödsamtal,
föreläsningar,
stöd i kontakt med myndighet.
Kontaktperson
Samordning av ärendet, överenskommelse sker i samråd med uppdragsgivare samt i enlighet med vårdplan.
Säkerhetssamordning av ärendet Dygnet-runt-tillgänglighet för klient samt beställare (Jour). Kris och traumabehandling
Utredning och bedömning av beroende enl. ADDIS/ADDIS-Ung
Stödsamtal med alkohol- och drogterapeut
Riskbedömning
Säker transport
Drog- och alkoholtest
Utlåtanden inför överväganden och omprövningar
Återrapportering till uppdragsgivare kontinuerligt, (telefon, skriftliga rapporter, e-post, dokumentation)
Psykolog(vid behov).
Stöd i att strukturera upp studier.
Stödsamtal med föräldrar.

 

SAMsteget öppenvårdsinsats

SAMsteget erbjuder klient coachning och behandling för att skapa förutsättningar och perspektiv som möjliggör det för individer som vill att kunna lämna ett kriminellt beteende eller ett liv präglat av missbruksproblematik.
Insatsen innefattar kontinuerligt samtalstöd och kontaktmannaskap med kompetent och erfaren personal.
Insatsen upplägg baseras på den vårdplan som föreligger för individen.

ingår:
1-2 träffar i veckan.
stöd i kontakt med myndighet.
Kontaktperson.
Drog- och alkoholtest.
Samordning av ärendet, överenskommelse sker i samråd med uppdragsgivare samt i enlighet med vårdplan.
Utlåtanden inför överväganden och omprövningar.
Återrapportering till uppdragsgivare kontinuerligt, (telefon, skriftliga rapporter, e-post, dokumentation).

SAMsteget

Stockholm

[email protected]

 

Tillsammans mot ett tryggare samhälle

Social