Träningslägenhet

SAMstegets träningslägenheter fokuserar på att stärka individen, i form av att komma ut i ett konventionellt sammanhang och kunna stå på egna ben. Samtidigt så arbetar vi med att ge den stöd individen är i behov av samt behandling. Målgruppen vi fokuserar på är unga samt vuxna med social problematik i bagaget. Det kan handla om kriminalitet, psykisk ohälsa, risk-/missbruksproblematik samt mildare former NPF-diagnoser. Träningslägenheter kan även erbjudas till individer som har en multisocial problematik samt allvarlig. Individen har ofta ett stort behov av stöd, vi anpassar därför stödet efter individens behov samt kan skräddarsy ett upplägg för behandling vid behov. Lägenheterna finns belägna i hela landet och tillsammans med berörd instans så ser vi till att individen lokaliseras i en miljö där individen kan känna en trygghet för att utvecklas i positiv riktning. Vid fullföljd vård-/genomförandeplan kan kontrakt överlåtas i vissa fall. 

  • Lägenheterna är alltid fullt möblerade samt försäkrade.
  • Personal finns tillgängligt dygnet runt.
  • Kontinuerlig kontakt med socionomer, psykoterapeut, psykolog
  • Struktur i stödet, kartläggning för att se till individens behov.

Förfrågan om placering och info:

Kontakta oss
Telefon: 076-0277808
Mejl: [email protected]

SAMsteget

Stockholm

[email protected]

 

Tillsammans mot ett tryggare samhälle

Social