Halvvägshus

Halvvägshus:

SAMsteget erbjuder halvvägshusplatser i familjehem samt enskilda boenden som syftar till att skapa en stabilitet och trygghet kring individen samt för individen att återanpassas i samhället och leva i ett konventionellt sammanhang fritt från kriminalitet och destruktivitet. 

Syftet är att ge stöd till eget boende och att individen aktivt deltar i samhällslivet genom arbete, studier eller praktik. Halvvägshus är en utslussningsåtgärd inom kriminalvården.  

Vi erbjuder boendeplatser runt om i runt om i Sverige för att ge individen förutsättningar att re-integreras i en stad där denne känner sig trygg i samt med personal och tillsyn dygnet runt. Arbetet sker i samarbete med frivården. Då boendena är enskilda tar vi emot män samt kvinnor. Boendena ligger beläget i storstadsområden samt på mindre orter. De boenden vi tillhandahåller är alltid fullt möblerade med eget kök samt badrum. Boendena har även tillgång till parkering. 

Att bo på halvvägshus:

Vistelsen på SAMstegets halvvägshus innebär att vi skapar förutsättningar att återanpassas in i samhället samt få stöd och vägledning för att leva i ett konventionellt sammanhang. Det innebär även att klienten:

 • Har en kontaktperson som stötar och vägleder individen inför frigivning.
 • Deltar i arbete, praktik, studier eller behandling.
 • Tar eget ansvar för sin livssituation och sköter inköp, matlagning, tvätt samt städning. Vi bistår med ADL träning vid behov och coachar individen i praktiska sysslor.
 • Individen får även tillgång till dator, internet, mobiltelefon samt olika stödfunktioner samhället erbjuder.
 • Hjälp att ordna i ekonomin samt att ta tag i tidigare skulder.

Målet i boendet är att bygga stabilitet samt trygghet tiden för insatsen kan därför variera. Vårt fokus ligger på:

 • Säkerhet genom klientnära arbete och tillsyn dygnet runt.
 • Återanpassning.
 • Fokus på återförening med familj.
 • Stöd vid kontakt med arbets-, praktikplats, vid studier samt instanser.
 • I ett enskilt boende får individen möjlighet att reflektera och arbeta med sig själv tillsammans med kompetent personal.
 • Individanpassat stöd.
 • Minska risken för återfall genom integrering.

Sysselsättning:

En ordnad sysselsättning är en viktig del för rutinskapande, struktur samt integrering. Undantag är om individen är sjukskriven eller pensionerad. Om sysselsättning inte finns så kan kompetent personal på halvvägshus hjälpa till med att koppla ihop individen med arbetsgivare, vi har kontakt med arbetsgivare. 

Eftervård:

Om individen efter avslutad insats efterfrågar referenser finns möjlighet till detta, om individen önskar få fortsatt stöd finns möjligheten till fortsatt stöd i boendet med behandling. 

Förfrågan om placering och info:

Kontakta oss
Telefon: 076-0277808
Mejl: [email protected]

SAMsteget

Stockholm

[email protected]

 

Tillsammans mot ett tryggare samhälle

Social