SAMsteget Förening

Anhörigstöd Linje

Även anhöriga och närstående till människor som lever i kriminalitet drabbas och kan behöva stöd. SAMsteget har därför en telefonlinje dit anhöriga och närstående kan ringa och prata med yrkesverksamma som har erfarenhet av målgruppen och kriminalitet.

Stödlinjen är kostnadsfri och vi svarar givetvis även på samtal från dolt nummer. möjlighet finns även för samtal via SMS. Du som vill ringa från dolt nummer slår #31# före numret.

STÖDLINJEN TEL. 076-027 78 08.

Stöd och rådgivning kring kontakt med myndigheter

SAMsteget erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd i kontakt med myndigheter för individer som känner att det vill lämna kriminaliteten. Det kan ofta vara svårt att lokalisera sig bland olika lagrum och riktlinjer som strukturerar upp olika myndigheters arbete.

Tveka inte att ta kontakt med oss på SAMsteget för att ställa dina frågor eller få stöd in dina kontakter med myndigheter.

Föreläsning om kriminalitet och vägen in & ut ur kriminaliteten

Är er verksamhet intresserade av en givande föreläsning om hur kriminaliteten i Sverige kan se ut idag och hur vägen in & ut ur kriminaliteten kan se ut?
SAMsteget erbjuder föreläsningar för det verksamheter som har ett intresse i hur man kan arbeta med målgruppen.

SAMsteget

Stockholm

[email protected]

 

Tillsammans mot ett tryggare samhälle

Social