SAMsteget

Tillsammans mot ett tryggare samhälle

Om SAMsteget

Ett välmående och inkluderande samhälle bygger på att känna en delaktighet samt att individen känner en trygghet. En negativ trend av organiserad kriminalitet och känsla av utanförskap kopplat till psykisk ohälsa och missbruksproblematik har växt sig allt starkare i det svenska samhället främst bland unga. Narkotikahandeln har ökat och vapen har blivit allt mer lätt tillgänglig. Det är därför viktigt att satsa på målgruppen, målgruppen är Sveriges framtid.

Stöd vårt arbete

Vår största önskan är att skapa trygghet i samhället på strukturell samt individuell nivå. Ingen människa ska drabbas av en destruktiv livsstil och misär, ingen anhörig ska se sitt barn eller nära mista livet. Senaste åren har allt för många människor gått bort på grund av en kriminell livsstil. Du kan bidra till vårt arbete på många sätt.

 • Bli månadsgivare
 • Ge en gåva
 • Starta en egen insamling
 • Arbeta ideellt

Avhopparverksamhet

SAMsteget arbetar med individer som vill lämna sin destruktiva, kriminella livsstil samt bryta med sitt kriminella nätverk. Genom att ge individen verktyg och behandling i form av terapi, stöttande samtal samt vägledning får individen ett nytt perspektiv att reflektera över sin livsstil. Vi ser till att miljön för behandlingen blir trygg för individen och har därav möjlighet att placera individen i skydd vid behov.  

Brottsförebyggande

SAMsteget arbetar brottsförebyggande genom att fånga upp och behandla individen när denna ligger i gråzonen för att falla in i ett kriminellt samt destruktivt beteende. Genom en framtagen metodik och aktiviteter kan vi vägleda individen och då förebygga den destruktiva livsstilen.

Coachning

SAMsteget arbetar subjektivt och individbaserat. Genom kartläggning av vilka erfarenheter individen har med sig, genom riskbedömning samt utformande av genomförandeplan, vägledning, aktiviteter samt föreläsningar kan det destruktiva mönster individen har brytas och förutsättningar skapas i syfte att individen ska komma ut i sysselsättning.

Vår metod

SAMsteget arbetar med en unik metod som ligger till grund för en individuell genomförandeplan samt behandling. Utifrån en gedigen och noggrann kartläggning tas en individuell planering fram för varje individ för att främja en prosocial utveckling samt re-integrering. 

Tillhandahållna tjänster

 

Vi på SAMsteget erbjuder jour dygnet runt för individens och kundens trygghet. Detta om ett akut ärende skulle inkomma utanför kontorstid. Vi kan snabbt befinna oss på plats och planera för placering

Samarbete och ramavtal med Stockholms Stad

Kontakta oss

Om du/ni har frågor, funderingar, vill veta mer om de tjänster vi erbjuder eller vill engagera tveka inte kontakta oss.

[email protected] 

Placeringsförfrågan:
0760277808
Eller mejla [email protected]

Journummer:
0760277808

 

  SAMsteget

  Stockholm

  [email protected]

   

  Tillsammans mot ett tryggare samhälle

  Social