Coachning

Nätverk

SAMsteget har ett brett nätverk av arbetsgivare samt studievägledare för att skapa förutsättningar när individen är redo för arbete eller utbildning och komma ut i egenförsörjning.

Verktyg

Under tiden av behandling så ger vi de verktyg individen är i behov av, kunskap om arbetslivets uppbyggnad samt hur individen söker arbete. Vi erbjuder även arbetsplatsbesök.

Studier

För individer som senare vill studera erbjuder vi studievägledning samt vägledning hur de ska nå sina mål mot studier.

SAMsteget

Stockholm

[email protected]

 

Tillsammans mot ett tryggare samhälle

Social